Hero

Fayde

Alt9

ความแข็งแกร่ง:18(+2.2)
ระยะ:150
ความเฉลียวฉลาด:18(+2.3)
ความในการโจมตี:1.48
ความว่องไว:18(+2.1)
ความเร็วในการเคลื่อนที่:290
เกราะป้องกันเวท:5

เงาชั่วร้าย ที่เข้าควมคุมจิตใจ ราวกับสัตว์ร้าย, Fayde มักหลบซ่อนในที่มืด. พร้อมกับกรงเล็บ ที่พร้อมจะลอบโจมตี ศัตรูของเธอ.

Back to hero list >> Black to hero list
Skills

Q Cull RANGE: 0,0,0,0 | MANA COST: 100,100,100,100

Fayde สามารถเหวี่ยงเคียว เป็นวงกว้าง, สร้างความเสียหาย อย่างหนักแก่ศัตรู และทำให้สูญเสีย พลังเวทย์อีกด้วย.

โจมตี ด้วยเคียวปีศาจ สร้างความเสียหาย เป็นเวทมนต์ {100,160,220,280} หน่วย แก่ศัตรู ที่อยู่ในระยะ. และ ลบมานาอีก {7,14,21,28}% จากค่ามานา สูงสุด.

 • เวลาในการร่าย: 0.6,0.6,0.6,0.6 วินาที
 • Action: action self position
 • ระยะ: 0,0,0,0
 • lv สูงสุดของ skill: 4
 • ประเภท: เวทย์มนต์
 • mana ที่ใช้: 100,100,100,100
 • lv ที่ต้องการ: 1,3,5,7
 • ระยะเวลา cooldown: 10,10,10,10 วินาที

W Burning Shadows RANGE: 500,500,500,500 | MANA COST: 85,100,115,130

Fayde เรียกคลื่นแห่งความมึด, เพื่อใช้เรียกเงา ของฮีโร่ศัตรู มาต่อสู้กับเจ้าของเงา ในระยะเวลาสั้นๆ . เงานี้มีระยะมองเห็น 200 ในขณะที่ยังคงอยู่.

เลือกเป้าหมายเพื่อสตั้น {1.6,2,2.4,2.8} วินาที กับศัตรูในบริเวณ และ สร้างคลื่นแห่งความมึด เพื่อใช้เรียกเงา ของฮีโร่ศัตรู มาต่อสู้กับเจ้าของเงา สร้างความเสียหาย {{70,140,210,280} หน่วย แก่เจ้าของเงา

 • เวลาในการร่าย: 1,1,1,1 วินาที
 • Action: action target dual position
 • ระยะ: 500,500,500,500
 • lv สูงสุดของ skill: 4
 • ประเภท: เวทย์มนต์
 • mana ที่ใช้: 85,100,115,130
 • lv ที่ต้องการ: 1,3,5,7
 • ระยะเวลา cooldown: 14,14,14,14 วินาที

E Shadow Walk RANGE: 0,0,0,0 | MANA COST: 50,50,50,50

Fayde คลุมตัวเธอด้วยเงา กลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเลือกเป้าหมายได้ และทิ้งไว้เพียงแต่ร่องรอยของควัน

กดใช้เพื่อปกคลุมตัวคุณด้วยความมืด หลบ เมื่อกดใช้ และจะได้รับสถานะ เป็นอมตะต่อสกิลเป้าหมายเดี่ยว และสถานะ unitwalking เป็นเวลา 2.5 วินาที ในขณะนั้น คุณจะทิ้งเส้นทางของเงาไว้ ทำให้ศัตรูที่ผ่านมี ความเร็วเคลื่อนที่ลดลง {8,12,16,20}

 • เวลาในการร่าย: 0,0,0,0 วินาที
 • Action: action target self
 • ระยะ: 0,0,0,0
 • lv สูงสุดของ skill: 4
 • ประเภท:
 • mana ที่ใช้: 50,50,50,50
 • lv ที่ต้องการ: 1,3,5,7
 • ระยะเวลา cooldown: 20,16,12,8 วินาที

R Reflection RANGE: 0,0,0 | MANA COST: 150,175,200

Fayde กลายเป็นหนึ่งเดียว กับเงา, ทำการพรางตัว ในระยะเวลาสั้นๆ. เมื่อ Fayde ลอบโจมตีศัตรู ขณะพรางตัว, จะสร้างความเสียหาย แก่เป้าหมายอย่างหนัก ในช่วงเวลาหนึ่ง

เมื่อเรียกใช้ จะแสดงผล ล่องหน เป็นระยะเวลา {20,40,60} วินาที. ขณะล่องหนอยู่, จะได้รับสถานะ Treewalking, Unitwalking, 10% ความเร็วในการเคลื่อนที่, และมีวิสัยทัศ ในการมองเห็นที่ดีขึ้น {800,1000,1200} ยูนิต ในการโจมตีครั้งแรก จะเผยตัว จากการล่องหน ทำ ความเสียหายเวทย์เท่ากับ {150,200,250} + {10,20,30}% ของเลือดเป้าหมายขณะนั้น เป็นเวลา 2 วินาที

 • เวลาในการร่าย: 0,0,0 วินาที
 • Action: action target self
 • ระยะ: 0,0,0
 • lv สูงสุดของ skill: 3
 • ประเภท:
 • mana ที่ใช้: 150,175,200
 • lv ที่ต้องการ: 6,11,16
 • ระยะเวลา cooldown: 80,70,60 วินาที

Core Items

Situational Items

Starting Items

 • Iron Buckler

  Pay : 225

  50% chance to block 20 damage (10 for ranged heroes)

 • Blight Stones

  Pay : 75

  Consumes a tree, healing you for 100 Health over 16 seconds. 3 charges.

 • Health Potion

  Pay : 100

  Use to heal target 400 Health over 10 seconds.

 • Minor Totem

  Pay : 50

  1 Strength 1 Agility 1 Intelligenc

 • Minor Totem

  Pay : 50

  1 Strength 1 Agility 1 Intelligenc

 • Mana Potion

  Pay : 50

  Use to regenerate target's Mana by 100 over 15 seconds.

Essential Items

 • Puzzlebox

  Pay : 2975

  Use to summon two minions. Melee minion Reveals stealth. Can be upgraded 2 times.

 • Kuldra's Sheepstick

  Pay : 5425

  50 Intelligence Cast to temporarily transfigure an enemy, disabling them.

 • Tablet of Command

  Pay : 1800

  Cast on a player-controlled unit to push it in the direction it's facing. Interrupts channeling.

 • Hellflower

  Pay : 4725

  Cast to Silence, Perplex & increase Damage Dealt against an enemy

Offensive Items

 • Striders

  Pay : 600

  Movement Modifier 50 Movement Speed. Additional non-combat speed and regen.

 • Post Haste

  Pay : 2500

  Movement Modifier 105 Movement Speed. Use to teleport to units and buildings.

 • Portal Key

  Pay : 2250

  Grants the ability to teleport short distances.

 • Alchemist's Bones

  Pay : 1950

  Kills the target creep and gives bonus gold.

 • Veiled Rot

  Pay : 100

  Activate to give yourself and your nearby units invisibility for 30 seconds.

 • Dust of Revelation

  Pay : 200

  On use, temporarily Reveals stealthed units in a large radius. 2 charges.

 • Bottle (3/3)

  Pay : 650

  Restores Health and Mana over 3 seconds. Recharges at the Well and holds Runes.

Defensive Items

 • Stormspirit

  Pay : 2675

  Cast to envelop the target hero in an invulnerable cyclone for 2 seconds.

 • Sand Scepter

  Pay : 2100

  Immobilizes enemies & dispels

 • Shrunken Head

  Pay : 3900

  Activation Modifier Activate to temporarily grant complete immunity to Magic.

 • Barbed Armor

  Pay : 2200

  Activate to return damage to attackers.

 • Void Talisman

  Pay : 1500

  Activation Modifier Grants physical immunity but Disarms yourself.

 • Daemonic Breastplate

  Pay : 5425

  Grants an armor and attack speed aura to allies. Reduces armor of enemies.