Newsแพตช์ 4.8.5 ประจำวันที่ 6 ส.ค. 63

แพตช์ 4.8.5 ประจำวันที่ 6 ส.ค. 63

รายละเอียดแพตช์ 4.8.5 อัปเดตวันที่ 6 สิงหาคม 2563

view | 2020-08-05 13:27:20แพตช์อัปเดต 4.8.5


อัปเดตวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

 

== เนื้อหาใหม่ ==

อวาตารร์ใหม่ Monkey King: Jade Macaque

 

== ไอเทมใหม่ ==

ไอเทมใหม่): Golden Apple
- ราคา 70 Gold
- เป็นไอเทมประเภทกดใช้, ไม่สามารถวางซ้อนกันได้, ไม่สามารถแชร์กับเพื่อนร่วมทีมได้
- เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานา +0.3 ต่อวินาที ถ้าไม่ได้กดใช้งานไอเทม
- เมื่อกดใช้งานไอเทม เพิ่มพลังชีวิต 80 หน่วยทันที
* คูลดาวน์ 5 วินาที

_______________________________________________

ไอเทมใหม่: Lunar Tear
- ราคา 90 Gold
- เป็นไอเทมประเภทกดใช้, ไม่สามารถวางซ้อนกันได้, ไม่สามารถแชร์กับเพื่อนร่วมทีมได้
- เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังชีวิต +0.4 ต่อวินาที ถ้าไม่ได้กดใช้งานไอเทม
- เมื่อกดใช้งานไอเทม เพิ่มมานา 100 หน่วยทันที
* ระยะ: 350
* คูลดาวน์ 5 วินาที

_______________________________________________

 

== Forests of Caldavar ("ใหม่") ==

- เลนล่างของ Legion และ เลนบนของ Hellbourne ต้นไม้บางส่วนบริเวณนั้นถูกปรับปรุงใหม่อย่างมีนัยสำคัญ
- แคมป์ป่าบริเวณสุดของทางตะวันออกเฉียงใต้ของ Legion ต้นไม้ทางด้านซ้ายของแคมป์ และหอดูดาวทางด้านขวา ถูกเอาออกเพื่อให้ฮีโร่สามารถเคลื่อนที่ผ่านเส้นทางที่ใกล้เคียงได้

 

= การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับป่า =

ฝั่ง Hellbourne เลนล่าง, แคมป์กลาง
- แคมป์บริเวณนี้สามารถถูกลากเข้าเลนได้มากขึ้น
- ต้นไม้ ณ บริเวณนี้ให้ระยะการมองเห็นที่ดีขึ้นจากเลนนี้ ในขณะที่ระยะมองเห็นของแคมป์บริเวณนั้น ถูกบดบังมากขึ้นสำหรับเซฟเลน
- รีเวิร์คต้นไม้ในพื้นที่นี้

Legion Ancients camp
- บริเวณนี้จะเป็นจุดเกิดของแคมป์ Hard neutral ครีป แทนที่แคมป์ Ancients neutral ครีป
- ตำแหน่งแคมป์ Hard neutral ครีป อื่นๆ แทนทีด้วยแคมป์ของ Medium neutral
- ต้นไม้ 2-3 ต้นถูกเอาออกเพื่อให้การมองเห็นดีขึ้น และให้งานต่อการ Stack ครีปป่า

ฝั่ง Legion ตำแหน่งแคมป์ซ้ายสุด และ แคมป์ Medium และ Hard neutral ครีป
- แคมป์ทั้งหลายบริเวณนี้ ถูกเลื่อนไปเล็กน้อยไปทางด้านล่างขวา
- เปลี่ยนกลับไปเป็นแคมป์ Normal neutral ครีป
- เส้นทางระหว่างแคมป์นั้นดูไร้ซึ่งสิ่งกีดขวาดมากขึ้น
- ระยะทางระหว่างแคมป์ทั้งสองนั้นคล้ายคลึงกับฝั่ง Hellbourne (แคมป์ขวาบนสุด)

ฝั่ง Legion เลนบน, แคมป์กลาง
- แคมป์บริเวณนี้สามารถถูกลากเข้าเลนได้มากขึ้น
- ต้นไม้ ณ บริเวณนี้ให้ระยะการมองเห็นที่ดีขึ้นจากเลนนี้ ในขณะที่ระยะมองเห็นของแคมป์บริเวณนั้น ถูกบดบังมากขึ้นสำหรับเซฟเลน

ฝั่ง Hellbourne แคมป์ Ancients
- บริเวณนี้จะเป็นจุดเกิดของแคมป์ Hard neutral ครีป แทนที่แคมป์ Ancients neutral ครีป
- ตำแหน่งแคมป์ Hard neutral ครีป อื่นๆ แทนทีด้วยแคมป์ของ Medium neutral

ฝั่ง Hellbourne ตำแหน่งแคมป์บนขวาสุด
- แคมป์นี้ถูกเลื่อนลงมาเล็กน้อย
- เปลี่ยนกลับไปเป็นแคมป์ Normal neutral ครีป
- การเปลี่ยนนี้ป้องกันการดึงครีปป่าเดินเข้าหาเลนบนของ Hellbourne

<

_______________________________________________

 

= การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับครีปป่า =

Dragon
- Gold เพิ่มขึ้นจาก 28 - 36 เป็น 35 - 45 Gold
- เกราะป้องกันเพิ่มขึ้นจาก 2 เป็น 3
- พลังโจมตีจาก 55 เป็น 60

Dragon Master
- Gold เพิ่มขึ้นจาก 100 - 120 เป็น 130 - 145 Gold
- เกราะป้องกันเวทลดลงจาก 12 เป็น 10

Dreadbeetle
- Gold เพิ่มขึ้นจาก 44 - 52 เป็น 55 - 65
- เกราะป้องกันเพิ่มขึ้นจาก 3 เป็น 6
- เวลาโจมตีลดลงจาก 1.4 เป็น 1.3

Dreadbeetle Queen
- Gold เพิ่มขึ้นจาก 74 - 82 เป็น 90 - 105 Gold
- เกราะป้องกันเพิ่มขึ้นจาก 6 เป็น 10
- เวลาโจมตีลดลงจาก 1.4 เป็น 1.3

Predasaur
- Gold เพิ่มขึ้นจาก 48 - 56 เป็น 60 - 70 Gold
- เกราะป้องกันเพิ่มขึ้นจาก 3.5 เป็น 6
- พลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้นจาก 900 เป็น 1000 หน่วย

Predasaur Crusher
- Gold เพิ่มขึ้นจาก 58 - 66 เป็น 70 - 85 Gold

_______________________________________________

= การเปลี่ยนแปลง Mid Wars =

การเปลี่ยนแปลงหลักๆของโหมด Midwars ครั้งนี้ คือ แก้ไขสิ่งต่างๆที่ทำให้การเล่นโหมด Midwars รู้สึกติดขัด น่าหงุดหงิดซึ่งพบโดยผู้เล่นในโหมดนี้

- บอส Zorgath และ Transmutanstein กลับมาสู่ Midwars แล้ว แทนที่ Snotter Boss!

- ลดข้อจำกัดในการจับคู่ในโหมด Midwars ลงเล็กน้อย เพื่อการจับคู่ที่ทำให้เกมสนุกยิ่งขึ้น

- ลดระยะเวลากดโหวต concede ลงจาก 10 นาที เป็น 5 นาที

- ตอนนี้ Backdoor Protection จะมีผลกับ Barrack ของครีปโจมตีระยะใกล้และไกล เช่นกัน และยังลดความเสียหายที่ได้รับอีก 50% ต่อยูนิตที่ไม่ใช่ฮีโร่
* Backdoor Protection คือ ลดความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อไม่มีครีปฝั่งตรงข้ามอยู่ ณ บริเวณนั้น

- ค่าพื้นฐานการฟื้นฟูพลังชีวิตของสิ่งปลูกสร้างต่อวินาทีลดลงจาก 50 วินาที เป็น 20 วินาที (เมื่อไม่ได้รับความเสียหายจากศัตรูเป็นเวลา 10 วินาที)


- การเกิดของครีปป่าถูกเปลี่ยน รายชื่อครีปป่าที่ถูกเปลี่ยนแทนที่มีดังนี้
- (ครีป ระดับ 3 จะไม่เกิดในบริเวณจุดแคมป์ในป่าอีกแล้ว) :
* Dragon Master, Skeleton King, Vagabond Leader, Ice Ogre
* Predasaur Crusher, Vulture Lord, Minotaur, Wolf Commander
* Dreadbeetle Queen, Catman Champion, Vulture Lord, Wild Hunter

+ This also allows these heroes more variety of creeps they can take control of in the early game, though the Ancient creep has to be cleared (or the camp needs to be stacked) for them to spawn more neutral creeps they can take control of in the early game.

 

- เปลี่ยนแปลงค่าสมการของการเกิดของฮีโร่
* Old equation: Respawn Time (s) = 0.6 * Hero_Level
* New equation: Respawn Time (s) = (0.5 * Hero_Level) + 3.75 * (2 - Ally_Nonbase_Towers_Remaining)

<

_______________________________________________

 

== การออกแบบ ==

- ระยะเวลา Disconnect ลดลงจาก 5 นาทีเป็น 4 นาที
- AFK Timer duration reduced from 4 minutes to 2.5 minutes.
* AFK Warning time reduced from 3 minutes to 1.5 minutes.

+ While we understand that real-life situations & technical difficulties can happen once in a blue moon, they should not be happening frequently in any capacity.

+ Players should be active in the game for as much time as possible without disrupting the gameplay for others, and these changes help encourage players to make sure that they exhibit due diligence on their part to do so.

Fortification of Sol / Demonic Fortification
- Now goes on a 90 second cooldown when the game starts.
* Prevents players from accidentally triggering it at the start of the game while typing & transitioning from the hero pick lobby to the in-game map.

 

= เปลี่ยนผลของ Staff of the Master และ Master's Legacy =

Balphagore

Hell on Newerth
- เปลี่ยนผลของ Staff of the Master:
* ผลของสกิล Demonic Pathogen จะมีผลเฉพาะฮีโร่ศัตรูเท่านั้น (เดิมที่คือทั้งเป้าหมายที่เป็นฮีโร่และครีป)
* และระยะเวลาของสถานะ Demonic Pathogen เมื่อใช้งานสกลินี้ลดลงจาก 2 วินาที เป็น 1.5 วินาที

_______________________________________________

Keeper of the Forest

Strength in Numbers
- เปลี่ยนผลของ Staff of the Master:
* คูลดาวน์เพิ่มขึ้นจาก 30 วินาที เป็น 60 วินาที

_______________________________________________

Monkey King

Illusive Dash
- เพิ่มผลของ Staff of the Master (ใหม่):
* สามารถใช้ Illusive Dash ครั้งที่ 3 ได้ หากการ Dash ครั้งแรกถูกเป้าหมายศัตรู

_______________________________________________

Tundra

Piercing Shards
- เพิ่มผลของ Staff of the Master (ใหม่):
* ลดคูลดาวน์ลงจาก 13 วินาทีเป็น 4 วินาที

_______________________________________________

Wretched Hag

Bat Blast
- เปลี่ยนผลของ Staff of the Master:
* คูลดาวน์ลดลงจาก 70 วินาที เป็น 60 วินาที

_______________________________________________

 

= ฮีโร่ =

Amun-Ra
- ค่า Agi ต่อเลเวลลดลงจาก 1.8 เป็น 1.5

Path of Destruction
- คูลดาวน์เพิ่มขึ้นจาก 12/11/10/9 วินาที เป็น 13/12/11/10

Ignite
- คูลดาวน์เพิ่มขึ้นจาก 12/10/8/6 วินาที เป็น 13/11/9/7 วินาที

_______________________________________________

Arachna
- ระยะโจมตีเพิ่มขึ้นจาก 550 เป็น 575 หน่วย

_______________________________________________

Bushwack

Side Step
- ใช้มานาลดลงจาก 30 เป็น 20

Spiked Dart
- จำนวน Stack ของ Jungle Toxin ต่อเป้าหมายในระยะ 300 หน่วย เปลี่ยนจาก 1 เป็น 1/1/2/2

Jungle Toxin
- ตอนนี้กลับมาเปิดเผยเป้าหมาย (ที่เป็นยูนิตล่องหน) ที่ได้รับผลของสกิลนี้เเล้ว
* (ลักษณะของสกิลจะเหมือนกับ Ward or Revelation)

_______________________________________________

Doctor Repulsor
- ค่าพลังโจมตีเริ่มต้นเปลี่ยนจาก 47 - 57 เป็น 50 - 54
- เวลาโจมตีลดลงจาก 500 มิลลิวินาที เป็น 350 มิลลิวินาที

Magnetic Contraption
- คูลดาวน์เปลี่ยนจาก 4 วินาที เป็น 10/8/6/4 วินาที
- ค่า backswing ของสกิลลดลงจาก 400 มิลลิวินาที เป็น 300 มิลลิวินาที

Opposite Charges
- จำนวนมานาที่ใช้เปลี่ยนจาก 100 เป็น 70/80/90/100
- ระยะเวลาของสกิล (ดึงเป้าหมาย) ลดลงจาก 1/1.5/2/2.5 วินาที เป็น 1/1.4/1.8/2.2 วินาที
- เมื่อใช้สกิลนี้จะไม่ลดความเร็วของตัวเองอีกต่อไป

Electric Frenzy
- ตอนนี้จะรีเซทคลูดาวน์การโจมตีอัตโนมัติเมื่อกดใช้สกิล
- ความเสียหายเวทเพิ่มขึ้นจาก 30/50/70/90 เป็น 40/60/80/100
- ตอนนี้จะได้รับโจมตีเร็วขึ้น 50 สำหรับการโจมตีครั้งถัดไป

Ludicrous Speed
- จะไม่รีเซตคูลดาวน์การโจมตีอัตโนมัติอีกต่อไป
- จะไม่ถูกสตันขณะใช้งานสกิลนี้
- ขณะใช้สกิลนี้ (เคลื่อนที่) ไม่สามารถกดใช้ไอเทมได้br /> - ความเสียหายเวทที่สร้างความเสียหายต่อ 100 หน่วยที่เดินทางได้ลดลงจาก 15/20/25 เป็น 6/12/18
- ค่าความเสียหายเวทสูงสุดลดลงจาก 300/400/500 เป็น 200/300/400
- คูลดาวน์เพิ่มขึ้นจาก 0.3 วินาทีเป็น 0.4 วินาที

_______________________________________________

Electrician

Static Grip
- ระยะเวลาของสกิล (สตัน) ลดลงจาก 2/2.6/3.2/3.8 วินาที เป็น 1.5/2/2.5/3 วินาที
- ความเสียหายเวทต่อวินาทีเพิ่มขึ้นจาก 50 เป็น 60

_______________________________________________

Ellonia

Flash Freeze
- ความเสียหายเวทพื้นฐานเพิ่มขึ้นจาก 50/70/90/110 เป็น 55/80/105/130

_______________________________________________

Emerald Warden

Silencing Shot
- ใช้มานาเพิ่มขึ้นจาก 50 เป็น 60/70/80/90

Hunter's Command
- ตอนนี้ Wolves จะสร้างความเสียหายเพียงครึ่งเดียว หากเป้าหมายนั้นไม่ได้อยู่ในระยะที่ Emerald Warden มองเห็น
- คูลดาวน์ลดลงจาก 18 วินาที เป็น 16 วินาที

Overgrowth
- ใช้มานาเพิ่มขึ้นจาก 60 เป็น 60/70/80/90
- คูลดาวน์เพิ่มขึ้นจาก 9 วินาที เป็น 10 วินาที
- ระยะเวลาดีเลย์เมื่อกดทำลายกับดัก (Overgrowth) เพิ่มขึ้นจาก 0.4 วินาที เป็น 0.5 วินาที

_______________________________________________

Engineer

Spider Mines
- คูลดาวน์เพิ่มขึ้นจาก 5 วินาที เป็น 8 วินาที
- ตอนนี้จะมีระยะเวลาที่กับดักวิ่งไล่ตามสูงสุด 3 วินาที

_______________________________________________

Gauntlet

Grapple
- ระยะของสกิลเปลี่ยนจาก 725/850/975/1100 หน่วย เป็น 800/900/1000/1100

_______________________________________________

Geomancer

Dig
- ความเสียหายเวทเปลี่ยนจาก 100/150/200/250 เป็น 80/140/200/260

Geo Stalk
- ตอนนี้ Tremorsense pulses จะเกิดขึ้นทุกๆ 2 วินาที จากเดิม 3 วินาที

_______________________________________________

Goldenveil

Perch & Plunge
- Plunge: ดีเลย์ก่อนที่ Goldenveil จะลงสู่พื้นและสร้างความเสียหายเวทและสตันเพิ่มขึ้นจาก 0.85 วินาทีเป็น 0.9 วินาที

_______________________________________________

Grinex

Shadow Step
- ความเสียหายเวทเมื่อปะทะเข้ากับเป้าหมายเพิ่มขึ้นจาก 40/70/100/130 เป็น 60/90/120/150
- ระยะเวลาสตันเมื่อปะทะเข้ากับเป้าหมายเพิ่มขึ้นจาก 1/1.2/1.4/1.6 วินาที เป็น 1.35/1.5/1.65/1.8 วินาที

Rift Stalk
- เมื่อโจมตีเป้าหมาย จะลดเกราะป้องกัน -1/1.25/1.5/1.75 เป็นเวลา 5 วินาที

_______________________________________________

Hellbringer
- Intelligence ที่ได้รับต่อเลเวลลดลงจาก 3.3 เป็น 2.8

Evil Presence
- ระยะของสกิลลดลงจาก 1200 หน่วย เป็น 800 หน่วย
- อัตราการฮิลของ Hellbringer ลดลงจาก 15/20/25/30% เป็น 10/15/20/25% ของความเสียหายที่ทำได้ต่อเป้าหมายที่ได้รับผลของสกิลนี้

_______________________________________________

Ichor
- ค่า Str ต่อเลเวลเพิ่มขึ้นจาก 2.4 เป็น 2.6
- ระยะโจมตีเพิ่มขึ้นจาก 350 เป็น 475

_______________________________________________

Keeper of the Forest

Nature's Guidance
- เพื่อนร่วมทีมได้ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 10% เมื่อกดใช้งาน
- ระยะเวลาที่ศัตรูติดสถานะ Root เพิ่มขึ้นจาก 0.8/1.2/1.6/2 วินาที เป็น 1.2/1.6/2/2.4 วินาที
- เมื่อศัตรูติดสถานะ Root สร้างความเสียหายเวท 40 ต่อวินาทีต่อศัตรูที่ได้รับผลของสกิล

_______________________________________________

Legionnaire

Whirling Blade
- สกิลนี้สามารถเปิด/ปิดการใช้งานได้เเล้ว (เพื่อทำ Last Hit ภายใต้ป้อมของเรา)

_______________________________________________

Lodestone

Headsmash
- ใช้มานาเพิ่มขึ้นจาก 0 เป็น 50
- คูลดาวน์เพิ่มขึ้นจาก 6 วินาทีเป็น 7 วินาที

Shatterstorm
- คูลดาวน์เพิ่มขึ้นจาก 75/60/45 วินาที เป็น 90/75/60 วินาที

_______________________________________________

Madman

Stalk
- ใช้มานาเพิ่มขึ้นจาก 60 เป็น 70
- ระยะเวลาของสถานะเมื่อกดใช้สกิลนี้ลดลงจาก 4 วินาที เป็น 3.5 วินาที

Barrel Roll
- ไม่สามารถกดใช้สกิลได้แล้ว หากถูกสกิลประเภทหยุดการเคลื่อนที่
- ความเสียหายเวทลดลงจาก 100/165/230/295 เป็น 100/160/220/280

Gash
- โบนัสความเสียหายต่อ Stack ลดลงจาก 6/7/8/9% เป็น 5/6/7/8%

_______________________________________________

Nitro
- ค่า Str ต่อเลเวลเพิ่มขึ้นจาก 1.5 เป็น 2
- ค่า Agi พื้นฐานเพิ่มขึ้นจาก 22 เป็น 25

Ballistic
- สกิลนี้ไม่มีคูลดาวน์อีกต่อไป

Blast Off
- ใช้มานาลดลงจาก 110/120/130/140 เป็น 90/100/110/120

Three's a Crowd
- ขณะใช้งานสกิลนี้ Nitro จะได้รับค่าหลบหลีก 50% ถ้าหากมีศัตรูภายในระยะ 300 หน่วย

Overdrive
- ระยะเวลาที่ล็อคเป้าหมายหลักจะยาวนานจนกว่าผลของสกิลจะหมดไป
- ค่าความเสียหายที่ลดลงที่โจมตีใส่เป้าหมายหลักด้วยการโจมตีแบบอัตโนมัติ ลดลงจาก 65/55/45% เป็น 60/50/40%
- ลดคูลดาวน์ลงจาก 90/75/60 วินาที เป็น 70/60/50 วินาที

_______________________________________________

Oogie

Kindled Fury
- คูลดาวน์ลดลงจาก 8 วินาที เป็น 7 วินาที

_______________________________________________

Ophelia

Ophelia's Judgment
- ความเสียหายเวทเปลี่ยนจาก 80/160/240/320 เป็น 90/160/230/300

_______________________________________________

Pollywog Priest

Morph
- ใช้มานาลดลงจาก 90/125/160/195 เป็น 90/120/150/180

Voodoo Wards
- ใช้มานาลดลงจาก 200/350/500 เป็น 150/275/400

_______________________________________________

Predator

Stone Hide
- คลูดาวน์เพิ่มขึ้นจาก 14 วินาที เป็น 16 วินาที
- ระยะเวลาผลของสกิลนี้ลดลงจาก 4/5/6/7 วินาที เป็น 3.75/4.5/5.25/6 วินาที

_______________________________________________

Qi

Ancestral Assault
- ค่าพลังพื้นฐานของ Superior Magic Damage ที่มีผลต่อพลังโจมตีของเป้าหมายเพิ่มขึ้นจาก 60% เป็น 60/67.5/75%

_______________________________________________

Salomon

Wish for Power
- คูลดาวน์ลดลงจาก 20 วินาที เป็น 15 วินาที

Avenging Leap
- คูลดาวน์ลดลงจาก 20 วินาที เป็น 15 วินาที

_______________________________________________

Shadowblade

Gargantuan's Blast
- จะไม่โดนหักค่าพลังโจมตี 20% อีกต่อไป เมื่ออยู่ผลของร่างนี้
- ระยะเวลาโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้นจาก 1.7 เป็น 2 เมื่ออยู่ผลของร่างนี้
- ไม่ลดความเร็วเคลื่อนทืี่อีกต่อไป เมื่ออยู่ผลของร่างนี้
- โบนัสเกราะป้องกัน และเกราะป้องกันเวทลดลงจาก 1/2/3/4 เป็น 0.75/1.5/2.25/3

Feint's Siphon
- Shadowblade จะไม่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมอีกต่อไป (จากเดิมได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 8%)

Soul's Sight
- โบนัส Int เพิ่มขึ้นจาก 4/8/12/16 เป็น 5/10/15/20 เมื่ออยู่ผลของร่างนี้

_______________________________________________

Tempest
- ค่า Agi ต่อเลเวลเพิ่มขึ้นจาก 1 เป็น 1.6

Elemental
- ใช้มานาลดลงจาก 180 เป็น 150
- คลูดาวน์ลดลงจาก 35 วินาที เป็น 30 วินาที

_______________________________________________

Valkyrie

Call of the Valkyrie
- ใช้มานาเพิ่มขึ้นจาก 80/90/100/110 เป็น 80/100/120/140

_______________________________________________

Warchief

Spirit Walk
- ระยะเวลาเพิ่มขึ้นจาก 3 วินาที เป็น 3.5 วินาที
- ตอนนี้จะมีดีเลย์ 0.1 วินาที ก่อนกดใช้งานสกิลอีกครั้ง

_______________________________________________

Witch Slayer

Miniaturization
- ใช้มานาลดลงจาก 110/140/170/200 เป็น 90/120/150/180

_______________________________________________

 

= ไอเทม =

Arcane Bomb
- ร่างเงาได้รับความเสียหายสูงสุด 80% ของจำนวนพลังชีวิตสูงสุดที่มีอยู่

Astrolabe
- ใบรวมไอเทมราคาเพิ่มขึ้นจาก 510 Gold เป็น 710 Gold (ราคารวมเพิ่มจาก 1550 เป็น 1750 Gold)

Grave Locket
- ไม่ใช้ Guardian Ring ในการผสมอีกต่อไป
- ไม่ได้รับ +2 เกราะอีกต่อไป
- ใบรวมไอเทมราคาเพิ่มขึ้นจาก 25 Gold เป็น 200 Gold

Harkon's Blade
- ลดเกราะป้องกันเวท ลงจาก 5 เป็น 4

Mana Potion
- กดใช้เพิ่มมานาใช้เวลานานขึ้นจาก 15 วินาที เป็น 20 วินาที
- อัตราการฟื้นฟูมานาเมื่อกดใช้งาน ลดลงจาก 6.67 เป็น 6.25

Post Haste
- ใบรวมไอเทมราคาลดลงจาก 1900 Gold เป็น 1800 Gold

Restoration Stone
- การใช้มานาเพิ่มขึ้นจาก 300 เป็น 375

Spellshards
- ใบรวมไอเทมราคาลดลงจาก 825 Gold เป็น 725 Gold

Striders
- ใบรวมไอเทมราคาเพิ่มขึ้นจาก 100 Gold เป็น 200 Gold (ราคารวมเพิ่มจาก 600 เป็น 700 Gold)

_______________________________________________

 

== Matchmaking Maps & Modes ==

Champions of Newerth (CoN)
- Map: Forests of Caldavar ("New" for NAEU/International region, "Old" for SEA region)
- Mode: Ranked Pick

Mid Wars
- Hero Ban
- Single Draft

 

== แก้ไขบั๊กและการปรับแต่ง ==

 

= Forests of Caldavar ("ใหม่") =

- นำต้นไม้ออกจากแม๊พเพื่อลดจำนวนต้นไม้ทีมากเกินความจำเป็น และรูปแบบต้นไม้ที่ซ้ำๆกัน
- อัพเดทโมเดลของต้นไม้ใหม่ (บางต้น)
- แก้ไขสถานที่สำหรับจุดแคมป์ (ครีปป่า) ใหม่
- แก้ไขรายละเอียดจุดรอยต่อบนแม๊พ
- แก้ไขจุดที่เป็นหน้าผา บางจุด (เป็นจุดที่สร้างมาโดยไม่ได้ตั้งใจ)
- Legion Kongor จะเปลี่ยนเป็น Plushie Kongor ถ้าหากมี อวาตาร์ Plushie/Misfit (ตุ๊กตา) 3 ตัว หรือมากกว่าในเกมนั้นๆ

 

= Mid Wars =

- แก้ไขจุดที่เป็นหน้าผา บางจุด (เป็นจุดที่สร้างมาโดยไม่ได้ตั้งใจ)

 

= ฮีโร่ =

Engineer
- แก้ไขการแสดงผลของสกิล The Keg ที่มีต่อ Siege creeps (ครีปรถ)
- Spider Mines จะไม่ตามเป้าหมายที่มีเกราะต้านทานเวท (Magic Immune) อีกต่อไป (แต่จะตามก็ต่อเมื่อได้ผลต้านทานเวทในภายหลัง หลังจากที่ Spider Mines ไล่ตามแล้ว)

Geomancer
- เอฟเฟควงแหวนของสกิล Geo Stalk จะไม่ได้แสดงผลกับเป้าหมายศัตรูอีกต่อไป

Goldenveil
- Plunge ไม่สามารถใช้ได้ขณะถูกตรึง

Hammerstorm
- ปรับแก้ Galvanize ให้แสดงเอฟเฟคและเสียงได้อย่างถูกต้อง

Madman
- สกิล Berserk เมื่ออัพเกรดด้วย Staff of the Master จะไม่รีเฟรชคลูดาวน์อีกต่อไป เมื่อ Madman ตายลง เเละเลเวลของ Berserk คือ 2 หรือ

Martyr
- สกิล Sol's Conviction เมื่ออัพเกรดด้วย Staff of the Master จะแสดงระยะของสกิลให้เห็น

Master of Arms
- แก้ไขการแสดงผลของอวาตาร์ Mistress of Arms ที่จะเรียกสัตว์เลี้ยง URSA Corps bear ออกมา ถ้าหากครอบครองอวาตาร์ Uschi Kane URSA และ Ravus Artillery

Nitro
- โมเดล Tesla Cannon ของ Nitro จะแสดงได้อย่างถูกต้องในหน้าจอตอนเลือกฮีโร่
- Nitro จะถูกจัดอยู่ในฮีโร่ประเภท Ganker

Silhouette
- สกิล Shadow จะแสดงชาร์จบนไอคอนของสกิล จำนวนชาร์จเหล่านี้แทนจำนวนเวลาร่ายที่เท่ากับ(วินาที/100)
- สกิล Tree Grapple จะไม่บล็อคการเกิดของ neutral camps (ครีปป่า) อีกต่อไป

 

= ไอเทม =

Bottle
- เจ้าของขวดจะได้รับ Bottle state เป็นเวลา 3 วินาที หากหยิบรูน Refreshment ในขณะที่ขวดน้ำนั้นเต็มอยู่

Puzzlebox
- Tooltip นั้นถูกทำให้มีขนาดสั้นลง ดังนั้นตัว Tooltip จะไม่ผ่านในส่วนบนของหน้าจอ

Spyglass
- Spyglass สามารถเคลื่อนย้ายให้อยู่ช่อง consumables slot (ช่องใส่ Homecoming Stone หรือ Ward)
- ไม่สามารถดรอปได้ หรือ แชร์ให้กับยูนิตอื่น (หรือสามารถนำไปขายที่ร้านค้าได้ในราคา 0 Gold)

_______________________________________________

last news