Hero

Ellonia

Alt8

ความแข็งแกร่ง:16(+1.6)
ระยะ:600
ความเฉลียวฉลาด:25(+3.2)
ความในการโจมตี:-0.75
ความว่องไว:16(+1.6)
ความเร็วในการเคลื่อนที่:290
เกราะป้องกันเวท:5

ผู้ที่มาจาก Frostfields ที่อยู่ทางเหนือ ล้วนมีชีวิตอยู่ภายใต้กฎเดียวเท่านั้น: จะสู้ หรือ ถูกฆ่า. แต่เมื่อเหล่ากองทัพ Hellbourne กำลังมุ่งหน้าสู่บ้านเกิดที่พวกเขาแสนจะหวงแหน และได้ทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าของพวกมัน ผู้นำสูงสุดของดินแดนเหล่านั้นรู้ดีว่าดินแดนของเธอจะเป็นเป้าหมายต่อไป และเธอไม่สามารถนิ่งเฉยต่อสถานการณ์นี้ได้อีกต่อไปแล้ว ดังนั้น นักเวทย์เพียงผู้เดียวที่คู่ควรกับสมญานาม Frost Queen ได้ออกมาสู้รบ หากแต่ไม่ใช่เพื่อปกป้อง Legion แต่เพื่อใช้ความเยือกเย็นของคิมหันต์ขับไล่เหล่าปีศาจกลับไปยังหลุมมืดเดิมที่พวกมันจากมา

Back to hero list >> Black to hero list
Skills

Q Glacial Spike RANGE: 1200,1200,1200,1200 | MANA COST: 70,80,90,100

ปล่อยวงแหวน แฝงพลังน้ำแข็ง ที่แหลมคม ออกไปโจมตี และลดความเร็ว ในการเคลื่อนที่ ของศัตรู เมื่อเคลื่อนที่ผ่าน.

กำหนดตำแหน่ง ที่ต้องการ โจมตีศัตรู. สร้าง {95,130,165,200} ความเสียหายทางเวทย์. ทำให้ติด 5 Frosted ชาร์จ เป็นเวลา 4 วินาที.

 • เวลาในการร่าย: 0.2,0.2,0.2,0.2 วินาที
 • Action: action target position
 • ระยะ: 1200,1200,1200,1200
 • lv สูงสุดของ skill: 4
 • ประเภท: เวทย์มนต์
 • mana ที่ใช้: 70,80,90,100
 • lv ที่ต้องการ: 1,3,5,7
 • ระยะเวลา cooldown: 5,4,3,2 วินาที

W Frigid Field RANGE: 700,700,700,700 | MANA COST: 50,60,70,80

เสกทุ่งน้ำแข็ง ที่แหลมคม ขึ้นมาบริเวณ พื้นที่เป้าหมาย เพื่อสร้างความเสียหาย และลดความเร็ว ในการเคลื่อนที่ ของศัตรู ที่อยู่ใน บริเวณนั้น.

กำหนดพื้นที่ เพื่อสร้าง {25,38,51,64} ความเสียหายทางเวทย์ ทันที และแสดงผลอีก ในทุก 1 วินาที เป็นเวลา 3 วินาที. ทำให้ติด 2 Frosted ชาร์จ เป็นเวลา 4 วินาที ทุกครั้ง ที่เกิดความเสียหาย.

 • เวลาในการร่าย: 0.2,0.2,0.2,0.2 วินาที
 • Action: action target position
 • ระยะ: 700,700,700,700
 • lv สูงสุดของ skill: 4
 • ประเภท: เวทย์มนต์
 • mana ที่ใช้: 50,60,70,80
 • lv ที่ต้องการ: 1,3,5,7
 • ระยะเวลา cooldown: 5,4,3,2 วินาที

E Flash Freeze RANGE: 500,550,600,650 | MANA COST: 70,80,90,100

สร้างระเบิด ขึ้นใน อากาศรอบๆ ที่ตัวศัตรูเป้าหมาย เพื่อ สร้างความเสียหาย และทำให้ติดสตัน.

กำหนด เป้าหมายศัตรู เพื่อสร้าง {40,80,80,100} ความเสียหาย ทางเวทย์ ทำให้ ติดสตัน 1 วินาที. และ รวมกับชาร์จ Frosted ที่สะสมไว้ เพื่อ สร้างความเสียหาย เพิ่มเติม {4,6,8,10} ความเสียหาย ทางเวทย์ และ สตัน 0.05 วินาที ต่อ หนึ่ง Frosted ชาร์จ. โดย สามารถสตัน ได้สูงสุด 3 วินาที.

 • เวลาในการร่าย: 0.25,0.25,0.25,0.25 วินาที
 • Action: action target unit
 • ระยะ: 500,550,600,650
 • lv สูงสุดของ skill: 4
 • ประเภท: เวทย์มนต์
 • mana ที่ใช้: 70,80,90,100
 • lv ที่ต้องการ: 1,3,5,7
 • ระยะเวลา cooldown: 15,15,15,15 วินาที

R Absolute Zero RANGE: 1200,1200,1200 | MANA COST: 150,200,250

ปล่อยลูกแก้ว พลังน้ำแข็ง เคลื่อนที่ กลางอากาศ ออกไป สร้างความเสียหาย ให้กับศัตรู และทำให้ศัตรู เคลื่อนที่ช้าลง.

ปล่อยลูกแก้ว สร้าง 40 ความเสียหาย ทางเวทย์แบบพิเศษ และ ทำให้ติดเอฟเฟค Frosted (เหมือนสกิลอื่น) เป้าหมายที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางจะได้รับ ~ความเสียหายทางเวทย์ {375,500,625} หน่วย Staff of the Master จะทำให้สกิล เดินทางกลับ ไปหาตัว Ellonia เมื่อเดินทาง ไปจนสุดระยะ หลังจากปล่อยออกไป รอบแรก. และทำให้ ศัตรูทุกตัว ที่โดน ติด Flash Freeze ในขณะที่ เดินทางกลับไปหา Ellonia

 • เวลาในการร่าย: 0.3,0.3,0.3 วินาที
 • Action: action target position
 • ระยะ: 1200,1200,1200
 • lv สูงสุดของ skill: 3
 • ประเภท: เวทย์ขั้นสูง
 • mana ที่ใช้: 150,200,250
 • lv ที่ต้องการ: 6,11,16
 • ระยะเวลา cooldown: 100,80,60 วินาที

Core Items

Situational Items

Starting Items

 • Mark of the Novice

  Pay : 150

  3 Intelligenc

 • Pretender's Crown

  Pay : 165

  2 Strength 2 Agility 2 Intelligenc

 • Blight Stones

  Pay : 75

  Consumes a tree, healing you for 100 Health over 16 seconds. 3 charges.

 • Mana Potion

  Pay : 50

  Use to regenerate target's Mana by 100 over 15 seconds.

 • Mana Potion

  Pay : 50

  Use to regenerate target's Mana by 100 over 15 seconds.

 • Minor Totem

  Pay : 50

  1 Strength 1 Agility 1 Intelligenc

Essential Items

 • Master's Legacy

  Pay : 6200

  Boosts the abilities of an ally hero.

 • Kuldra's Sheepstick

  Pay : 5425

  50 Intelligence Cast to temporarily transfigure an enemy, disabling them.

 • Restoration Stone

  Pay : 5150

  Upon activation, resets the cooldown of all abilities and items.

 • Harkon's Blade

  Pay : 4775

  When active, transforms your attacks into Magic Damage.

 • Hellflower

  Pay : 4725

  Cast to Silence, Perplex & increase Damage Dealt against an enemy

Offensive Items

 • Steamboots

  Pay : 1450

  Movement Modifier 60 Movement Speed. Can cycle between stat bonuses.

 • Bottle (3/3)

  Pay : 650

  Restores Health and Mana over 3 seconds. Recharges at the Well and holds Runes.

 • Portal Key

  Pay : 2250

  Grants the ability to teleport short distances.

 • Tablet of Command

  Pay : 1800

  Cast on a player-controlled unit to push it in the direction it's facing. Interrupts channeling.

Defensive Items

 • Shrunken Head

  Pay : 3900

  Activation Modifier Activate to temporarily grant complete immunity to Magic.

 • Null Stone

  Pay : 4500

  Periodically blocks single-target abilities.

 • Void Talisman

  Pay : 1500

  Activation Modifier Grants physical immunity but Disarms yourself.

 • Behemoth's Heart

  Pay : 4800

  Adds high Health and Strength. Adds Health regen based on your max Health.

 • Barrier Idol

  Pay : 3490

  Magic Armor Modifier Cast to shield allies in a magic-absorbing barrier