EventBring the Past, Back to Present

Bring the Past, Back to Present

ฉลองฮอน 8 ปี ชนะ 18 เกม รับรางวัล 18 ชิ้น

view | 2019-07-10 13:38:13>> เข้าสู่หน้ากิจกรรม <<

ฉลองฮอน 8 ปี ชนะ 18 เกม รางวัล 18 ชิ้น ตั้งแต่วันนี้ - 21 กรกฎาคม 2562เริ่ม : วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562
สิ้นสุด : วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 25621. เล่นเกมในโหมด FOC เท่านั้น
2. เมื่อชนะแต่ละครั้งจะได้รับของรางวัล สูงสุด 18 ครั้ง (18 ชิ้น)
3. ของรางวัลจะได้รับแบบสุ่ม ผู้เล่นแต่ละคนอาจจะได้รับของรางวัลแตกต่างกัน
4. ผู้เล่นต้องไปกดรับของรางวัลจากหน้ากิจกรรม
5. เมื่อกดรับของรางวัลแล้ว อาจจะต้องรอเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อให้ระบบส่งของรางวัลเข้าสู่ไอดี
6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกาและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. หากสุ่มรางวัลได้อวาตาร์ มีโอกาสได้อวาตาร์ซ้ำกับที่มีอยู่แล้ว

>> เข้าสู่หน้ากิจกรรม <<


last news